historien om Skullerodsholm

Hvad er Skullerodsholms historie egentlig?
Skullerodsholm har tidligere været en af egnes største gårde med 180 tdr. land jord.

https://arkiv.dk/vis/555186

I dag ligger hovedbygning sammen de tidligere driftsbygninger på en 8 tdr. land stor grund som grænser helt op til bymidten i Nr. Lyndelse.

I 1997 købte Årslev Kommune Skullerodsholm med det formål at skabe et samlings- og fristed for alle borgere i alle aldre. Huset skal selv gennem indtægter bære en stor del af finansieringen til den daglige drift. Herunder vedligeholdelse af bygninger og arealer samt græsslåning i byparken, den offentlige hundeskov og øvrige arealer.

Borgere der melder sig ind i Skullerodsholm Aktivitetshus kan deltage i aktiviteter og med udspring i egne interesser låne lokaler til fritidsformål og private arrangementer.

Medlemskab af Skullerodsholm Aktivitetshus koster for personer over 18 år kr. 200,- pr. kalenderår.

Mere end 30 foreninger / brugergrupper har etableret sig i huset og tilbyder dermed en bred vifte af fritids- og aktivitetstilbud. De enkelte foreninger kan opkræve særskilt kontingent.

Skullerodsholm historie

Stiftelsesår
1997

Skullerodsholms historie

Grundareal
40.000 m2

Skullerodsholms historie

Bygningsareal
2.000 m2

Medlemmer
1000+

Skullerodsholms historie

Frivillige
100+

Skullerodsholms historie